- ประกาศรับย้าย โอน 38 ค.

        - ประกาศรับสมัครครูวิกฤต

        - ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่า

        - ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

        - ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ