สพป.นครสวรรค์ เขต 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 [01 สิงหาคม 2561] อ่าน 122 ครั้ง
 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพิจารณาจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด [23 กรกฎาคม 2561] อ่าน 107 ครั้ง
 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง [23 กรกฎาคม 2561] อ่าน 124 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 [19 กรกฎาคม 2561] อ่าน 240 ครั้ง
 การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาหลัก ประจำปี 2561 [12 กรกฎาคม 2561] อ่าน 197 ครั้ง
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา  [09 กรกฎาคม 2561] อ่าน 57 ครั้ง
 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 [09 กรกฎาคม 2561] อ่าน 45 ครั้ง
 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจและโซเชียวเน็ตเวิร์คของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 [09 กรกฎาคม 2561] อ่าน 43 ครั้ง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 [05 กรกฎาคม 2561] อ่าน 168 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ [27 มิถุนายน 2561] อ่าน 54 ครั้ง
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย [07 มิถุนายน 2561] อ่าน 190 ครั้ง