Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย [07 มิถุนายน 2561] อ่าน 112 ครั้ง
ด่วนมาก  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  [07 มิถุนายน 2561] อ่าน 48 ครั้ง
 สสวท.เชิญชวนครูผู้สอนร่วมส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย [30 พฤษภาคม 2561] อ่าน 39 ครั้ง
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [23 พฤษภาคม 2561] อ่าน 275 ครั้ง
 สำนักงาน ป.ป.ช จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [02 พฤษภาคม 2561] อ่าน 251 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [01 พฤษภาคม 2561] อ่าน 90 ครั้ง
 จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [24 เมษายน 2561] อ่าน 91 ครั้ง
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) [24 เมษายน 2561] อ่าน 74 ครั้ง
ด่วนมาก ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง [23 เมษายน 2561] อ่าน 139 ครั้ง
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน มีนาคม 2561 [19 เมษายน 2561] อ่าน 169 ครั้ง
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ [17 เมษายน 2561] อ่าน 190 ครั้ง