ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตาคลี1(ศิษย์หลวงพ่อเดิม)

        1. โรงเรียนบ้านโคกกระดี่

        2. โรงเรียนวัดหนองสีนวล

        3. โรงเรียนบ้านเขาปูน

        4. โรงเรียนบ้านหนองตาราม

        5. โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง

        6. โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี

        7. โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)

        8. โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม

        9. โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง

      10. โรงเรียนวัดห้วยดุก

      11. โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย

      12. โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)

      13. โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์

      14. โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์)

      15. โรงเรียนบ้านหนองพังพวย