ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตากฟ้า(ฟ้าอุดม)

        1. โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์

        2. โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล

        3. โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

        4. โรงเรียนบ้านพุนกยูง

        5. โรงเรียนบ้านไตรคีรี

        6. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง

        7. โรงเรียนบ้านลำพยนต์

        8. โรงเรียนวัดประชาสรรค์

        9. โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์

      10. โรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์)

      11. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

      12. โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

      13. โรงเรียนวัดห้วยลำไย

      14. โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา

      15. โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

      16. โรงเรียนบ้านพุมะค่า

      17. โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ

      18. โรงเรียนบ้านบ้านพุม่วง

      19. โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์

      20. โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)

      21. โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี

      22. โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

      23. โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี