ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนไพศาลี1(เมืองเก่าเวสาลี)

        1. โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ

        2. โรงเรียนวัดหนองเสือ

        3. โรงเรียนบ้านห้วยตะโก

        4. โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)

        5. โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย

        6. โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่

        7. โรงเรียนบ้านช่องคีรี

        8. โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์

        9. โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี

      10. โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล

      11. โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท

      12. โรงเรียนบ้านโค้งสวอง

      13. โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

      14. โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)

      15. โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์

      16. โรงเรียนวัดบ้านใหม่

      17. โรงเรียนวัดสำโรงชัย

      18. โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด

      19. โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด